Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Sprawy społeczne. Ochrona zdrowia

RODZINNE

Nazwa jednostkiZAKRES poradnictwaAdresTELEFONDOSTĘPNOŚĆWWW
e-mail
KRYTERIA DOSTĘPU
1Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
-realizacja zadań z
ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie
pieczy zastępczej
-porady i konsultacje
ul. Paderewskiego 11,
83-200 Starogard
Gdański
58 560-23-20od poniedziałku do piątku
7.30 – 15.30
Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie www.pcprstarogard.pl/mieszkańcy powiatu
starogardzkiego

PSYCHOLOGICZNE

Nazwa jednostkiZAKRES poradnictwaAdresTELEFONDOSTĘPNOŚĆWWW
e-mail
KRYTERIA DOSTĘPU
2Poradnia
Psychologiczno-
Pedagogiczna w
Starogardzie Gdańskim
-diagnostyka.
-porady pedagogiczne
psychologiczne,
logopedyczne,
doradztwa zawodowego
dla dzieci i ich rodziców.
orzecznictwo w
sprawie kształcenia
specjalnego i wczesnego
wspomagania rozwoju.
ul. Grunwaldzka 28,
83-200 Starogard
Gdański
58 56-229-82poniedziałek – piątek
7:45 -18:00
Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie pppstarogard.pldzieci i młodzież z
terenu Powiatu
starogardzkiego, ich
rodzice/ prawni
opiekunowie
3Centrum
Psychologiczno-
Pastoralne „Więź”
-.konsultacje
psychologiczne,
-.psychoterapia
indywidualna, grupowa
lub rodzinna
ul. Wodna 4, 83-200
Starogard Gdański
886 598 267poniedziałek, środa,
czwartek 16.00 – 19.00
wtorek 10.00 – 19.00
piątek 12.00 – 16.00
sobota 10.00 – 13.00
Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie www.centrumwiez.pl/
4Centrum Pomocy
Dzieciom – Starogard
Gdański


Fundacja Dajemy
Dzieciom Siłę
konsultacje
psychologiczno-
pedagogiczne,
psychiatryczne, porady
prawne, prowadzenie
terapii indywidualnej dla
dzieci ofiar przestępstw
oraz dla ich rodziców i
opiekunów
ul. Hallera 19a
83-200 Starogard
Gdański
58 531 00 45
515 235 716
od poniedziałku do piątku:
8.00 – 16.00
Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie fdds.pl/kontakt/centru
m-pomocy-dzieciom-
starogard/
dzieci, które
uczestniczą w
procedurach
prawnych, które są
ofiarami lub
świadkami
przestępstw oraz
dzieci, w przypadku
których zachodzi
podejrzenie
krzywdzenia.
Każdorazowo pomocą
objęci są także
opiekunowie dziecka
w ww. sytuacjach.
Pomagamy dzieciom i
młodzieży do 18 r. ż.

PEDAGOGICZNE

Nazwa jednostkiZAKRES poradnictwaAdresTELEFONDOSTĘPNOŚĆWWW
e-mail
KRYTERIA DOSTĘPU
5Poradnia
Psychologiczno-
Pedagogiczna w
Starogardzie Gdańskim
-diagnostyka.
-porady pedagogiczne
psychologiczne,
logopedyczne,
doradztwa zawodowego
dla dzieci i ich rodziców.
orzecznictwo w
sprawie kształcenia
specjalnego i wczesnego
wspomagania rozwoju.
ul. Grunwaldzka 28,
83-200 Starogard
Gdański
58 56-229-82poniedziałek – piątek
7:45 -18:00
Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie pppstarogard.pldzieci i młodzież z
terenu Powiatu
starogardzkiego, ich
rodzice/ prawni
opiekunowie

POMOC SPOŁECZNA

Nazwa jednostkiZAKRES poradnictwaAdresTELEFONDOSTĘPNOŚĆWWW
e-mail
KRYTERIA DOSTĘPU
6Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
realizacja zadań
wynikających z ustawy
ustawa o rehabilitacji
zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych,
ustawy o pomocy
społecznej.

udzielanie wsparcia
specjalistycznego.
ul. Paderewskiego 11,
83-200 Starogard
Gdański
58 560-23-20od poniedziałku do piątku
7.30 – 15.30
Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie www.pcprstarogard.plmieszkańcy powiatu
starogardzkiego
7Miejski Ośrodek
Pomocy społecznej
w Starogardzie
Gdańskim
wsparcie socjalne;
praca socjalna;
-wsparcie finansowe;
-wsparcie pedagogiczne;
wsparcie
psychologiczne;
wsparcie prawne;
informacja o możliwości
uzyskania pomocy w
innych instytucjach
Aleja Jana Pawła II 6,
83-200 Starogard
Gdański
58 562 44 58 –
Pomoc społeczna
od poniedziałku do piątku
7.30 – 15.30
Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie www.mops.starogard.plmieszkańcy
Starogardu
Gdańskiego
8Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Skórczu
-wsparcie socjalne,
-przyznawanie i
wypłacanie
przewidzianych ustawą o
pomocy społecznej
świadczeń (zasiłki stałe,
zasiłki okresowe, zasiłki
celowe i specjalne
celowe)
praca socjalna ( w tym
pomoc w załatwieniu
spraw urzędowych,
poradnictwo)
organizowanie i
świadczenie usług
opiekuńczych
zapewnienie schronienia
osobom bezdomnym
Główna 40, 83-220
Skórcz
58 582 42 56poniedziałek, wtorek,
czwartek – od 7:30 do
15:30
środa – od 7:30 do 16:30
piątek – od 7:30 do 14:30
Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie www.skorcz.plmieszkańcy Skórcza
9Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Czarnej Wodzie
-wsparcie socjalne,
-przyznawanie i
wypłacanie
przewidzianych ustawą o
pomocy społecznej
świadczeń (zasiłki stałe,
zasiłki okresowe, zasiłki
celowe i specjalne
celowe)
praca socjalna ( w tym
pomoc w załatwieniu
spraw urzędowych,
poradnictwo)
organizowanie i
świadczenie usług
opiekuńczych
zapewnienie schronienia
osobom bezdomnym
ul. Mickiewicza 7
83-262 Czarna Woda
58 5878510Poniedziałek 8.00 – 16.00
wtorek-piątek 7.15 –
15.15
Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie mops.czarna-woda.plmieszkańcy Czarnej
Wody
10Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Starogardzie
Gdańskim
-wsparcie socjalne,
-przyznawanie i
wypłacanie
przewidzianych ustawą o
pomocy społecznej
świadczeń (zasiłki stałe,
zasiłki okresowe, zasiłki
celowe i specjalne
celowe)
praca socjalna ( w tym
pomoc w załatwieniu
spraw urzędowych,
poradnictwo)
organizowanie i
świadczenie usług
opiekuńczych
zapewnienie schronienia
osobom bezdomnym
ul. Bolesława Prusa 45
83-200 Starogard
Gdański
58 56 134 87poniedziałek: 7:00 –
15:00
wtorek: 7:00 – 15:00
środa: 7:00 – 16:00
czwartek: 7:00 – 15:00
piątek: 7:00 – 14:00
Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie bip.gopsstarogard.plmieszkańcy Gminy
Starogard Gdański
11Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Kaliskach
-wsparcie socjalne,
-przyznawanie i
wypłacanie
przewidzianych ustawą o
pomocy społecznej
świadczeń (zasiłki stałe,
zasiłki okresowe, zasiłki
celowe i specjalne
celowe)
praca socjalna ( w tym
pomoc w załatwieniu
spraw urzędowych,
poradnictwo)
organizowanie i
świadczenie usług
opiekuńczych
zapewnienie schronienia
osobom bezdomnym
ul. Nowowiejska 2
83-260 Kaliska
58 58 892 01poniedziałek – 7: 30-
15:30
wtorek – 7:30-15:30
środa – 7:30-17:00
czwartek – 7:30-15:30
piątek – 7:30-14:00
Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie gopskaliska.plmieszkańcy Gminy
Kaliska
12Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Lubichowie
-wsparcie socjalne,
-przyznawanie i
wypłacanie
przewidzianych ustawą o
pomocy społecznej
świadczeń (zasiłki stałe,
zasiłki okresowe, zasiłki
celowe i specjalne
celowe)
praca socjalna ( w tym
pomoc w załatwieniu
spraw urzędowych,
poradnictwo)
organizowanie i
świadczenie usług
opiekuńczych
zapewnienie schronienia
osobom bezdomnym
Zblewska 8,
83-240 Lubichowo
58 588 52 29od poniedziałku do piątku
7.30 – 15.30
Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie www.lubichowo.plmieszkańcy Gminy
Lubichowo
13Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Smętowie
Granicznym
-wsparcie socjalne,
-przyznawanie i
wypłacanie
przewidzianych ustawą o
pomocy społecznej
świadczeń (zasiłki stałe,
zasiłki okresowe, zasiłki
celowe i specjalne
celowe)
praca socjalna ( w tym
pomoc w załatwieniu
spraw urzędowych,
poradnictwo)
organizowanie i
świadczenie usług
opiekuńczych
zapewnienie schronienia osobom bezdomnym
Kościelna Jania 37
83-230 Smętowo
Graniczne
58 5619643poniedziałek od 7.30 do
15.30,
wtorek od 7.30 do 15.30,
środa od 7.30 do 17.00,
czwartek od 7.30 do
15.30,
piątek od 7.30 do 14.00.
Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie www.gopssmetowo.plmieszkańcy Gminy
Smętowo Graniczne
14Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Skórczu
-wsparcie socjalne,
-przyznawanie i
wypłacanie
przewidzianych ustawą o
pomocy społecznej
świadczeń (zasiłki stałe,
zasiłki okresowe, zasiłki
celowe i specjalne
celowe)
praca socjalna ( w tym
pomoc w załatwieniu
spraw urzędowych,
poradnictwo)
organizowanie i
świadczenie usług
opiekuńczych
zapewnienie schronienia
osobom bezdomnym
Pączewo 124
83-220 Skórcz
58 5600516poniedziałek – piątek
7:30- do 15:30
Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie www.gopsskorcz.plmieszkańcy Gminy
Skórcz
15Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Osieku
-wsparcie socjalne,
-przyznawanie i
wypłacanie
przewidzianych ustawą o
pomocy społecznej
świadczeń (zasiłki stałe,
zasiłki okresowe, zasiłki
celowe i specjalne
celowe)
praca socjalna ( w tym
pomoc w załatwieniu
spraw urzędowych,
poradnictwo)
organizowanie i
świadczenie usług
opiekuńczych
zapewnienie schronienia
osobom bezdomnym
ul. Wyzwolenia 2;
83-221 Osiek
58 582-12-23od poniedziałku do piątku
w godz. od 7.00 do 15.00
Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie gopsosiek.bip.gov.plmieszkańcy Gminy
Osiek
16Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Skarszewach
-wsparcie socjalne,
-przyznawanie i
wypłacanie
przewidzianych ustawą o
pomocy społecznej
świadczeń (zasiłki stałe,
zasiłki okresowe, zasiłki
celowe i specjalne
celowe)
praca socjalna ( w tym
pomoc w załatwieniu
spraw urzędowych,
poradnictwo)
organizowanie i
świadczenie usług
opiekuńczych
zapewnienie schronienia
osobom bezdomnym
ul. Szkolna 9,
83-250 Skarszewy
58 5882436poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek: 7.30-15.30
środa: 7.30-18.00
czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-15.30
Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie gopsskarszewy.plmieszkańcy Gminy
Skarszewy
17Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Zblewie
-wsparcie socjalne,
-przyznawanie i
wypłacanie
przewidzianych ustawą o
pomocy społecznej
świadczeń (zasiłki stałe,
zasiłki okresowe, zasiłki
celowe i specjalne
celowe)
praca socjalna ( w tym
pomoc w załatwieniu
spraw urzędowych,
poradnictwo)
organizowanie i
świadczenie usług
opiekuńczych
zapewnienie schronienia
osobom bezdomnym
ul. Główna 17,
83-210 Zblewo
58 5623735poniedziałek, środa
7.30 – 16.00
wtorek 7.30 – 15.30
czwartek, piątek
7.30 – 15.00
Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie www.gopszblewo.plmieszkańcy Gminy
Zblewo
18Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Bobowie
-wsparcie socjalne,
-przyznawanie i
wypłacanie
przewidzianych ustawą o
pomocy społecznej
świadczeń (zasiłki stałe,
zasiłki okresowe, zasiłki
celowe i specjalne
celowe)
praca socjalna ( w tym
pomoc w załatwieniu
spraw urzędowych,
poradnictwo)
organizowanie i
świadczenie usług
opiekuńczych
zapewnienie schronienia osobom bezdomnym
ul. Gdańska 12; 83-212
Bobowo
58 562 17 16od poniedziałku do piątku
7.15-15.15
Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie www.gopsbobowo.plmieszkańcy Gminy
Bobowo
19Ośrodek Pomocy
Społecznej w
Osiecznej
-wsparcie socjalne,
-przyznawanie i
wypłacanie
przewidzianych ustawą o
pomocy społecznej
świadczeń (zasiłki stałe,
zasiłki okresowe, zasiłki
celowe i specjalne
celowe)
praca socjalna ( w tym
pomoc w załatwieniu
spraw urzędowych,
poradnictwo)
organizowanie i
świadczenie usług
opiekuńczych
zapewnienie schronienia
osobom bezdomnym
ul. Plac 1000-lecia 1
83-242 Osieczna
58 58 222 34poniedziałek-piątek
7.30-15.30
Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie opsosieczna.eumieszkańcy Gminy
Osieczna

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

Nazwa jednostkiZAKRES poradnictwaAdresTELEFONDOSTĘPNOŚĆWWW
e-mail
KRYTERIA DOSTĘPU
20SP. ZOZ Centrum
Zdrowia
Psychicznego i
Leczenia Uzależnień
-profesjonalna pomoc
specjalistów:
lekarzy psychiatrów
psychologa klinicznego
psychologów
psychoterapeuty
specjalistów terapii
uzależnień
instruktora terapii
uzależnień
konsultanta ds.
przemocy
Prawnika
pracownika socjalnego
ul. Chopina 9, 83-200
Starogard Gdański
58 562 94 93od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do
20.00
Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie www.opirpa-stg.plmieszkańcy powiatu
starogardzkiego
21Gminna Komisja
Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych w
Kaliskach
pomoc informacyjnaUrząd Gminy Kaliska
pomoc informacyjna
ul. Nowowiejska 2
83-260 Kaliska
58 58 89 201środy w godz. 15.15-
16.15
Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie www.kaliska.plmieszkańcy Gminy
Kaliska
22Gminna Komisja
Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych w
Skarszewach
pomoc informacyjnaGminny Ośrodek
Zdrowia w
Skarszewach
ul. Dworcowa 11
58 588 27 38środa godz. 14.30 – 16.30
czwartek godz.
14.30 – 16.30
Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie www.skarszewy.plmieszkańcy Gminy
Skarszewy
23Gminna Komisja
Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych w
Czarnej Wodzie
pomoc informacyjnaUrząd Miasta, ul.
Mickiewicza 7
83-262 Czarna Woda
58 587 8850w poniedziałki od godz.
8.00 do godz. 16.00
do wtorku do piątku – w
godz. od 7.15 do 15.15
Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie www.czarna-woda.plmieszkańcy Czarnej
Wody

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

Nazwa jednostkiZAKRES poradnictwaAdresTELEFONDOSTĘPNOŚĆWWW
e-mail
KRYTERIA DOSTĘPU
24Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Starogardzie
Gdańskim
-diagnozowanie problemu
przemocy domowej,
-podejmowanie działań w
środowisku zagrożonym
przemocą domową
mających na celu
przeciwdziałanie temu
zjawisku,
-inicjowanie interwencji
w środowisku dotkniętym
przemocą domową,
-inicjowanie działań w
stosunku do osób
stosujących przemoc
domową oraz realizacja
gminnego programu
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy w
rodzinie
Al. Jana Pawła II nr 6,
83-200 Starogard
Gdański
58 562 44 58od poniedziałku do piątku
7.30 – 15.30
Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie www.mops.starogard.p
l/index.php/przeciwdzialanie-
przemocy
mieszkańcy
Starogardu
Gdańskiego
25Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w
Starogardzie
Gdańskim
świadczenie poradnictwa:
psychologiczne, rodzinne,
pedagogiczne i socjalne
ul. Paderewskiego 11,
83-200 Starogard
Gdański
58 56 02 320
58 56 02 322
od poniedziałku do piątku
7.30 – 15.30
Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie www.pcprstarogard.plmieszkańcy powiatu
starogardzkiego

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Nazwa jednostkiZAKRES poradnictwaAdresTELEFONDOSTĘPNOŚĆWWW
e-mail
KRYTERIA DOSTĘPU
26Punkt Interwencji
Kryzysowej PCK
ZR Pomorskiego ZO
pomoc psychologiczna,
pomoc socjalna (praca
socjalna),
pomoc prawna,
psychoterapia
ul. Adama Mickiewicza
9, 83-200 Starogard
58 562 22 26poniedziałek – piątekOtwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie www.interwencjakryzys
owa.pl
mieszkańcy powiatu
starogardzkiego
27Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w
Starogardzie
Gdańskim Punkt
Interwencji
Kryzysowej
porady prawnika,
psychologa
ul. Paderewskiego 11,
83-200 Starogard
Gdański
58 560-23-20-z porad pracownika
socjalnego można
skorzystać od
poniedziałku do piątku w
godzinach pracy urzędu ,
czyli od 7.30 do 15.30
-z porady prawnika
można skorzystać w
czwartki w godzinach od
14.00 do 15.30, konieczna
wcześniejsza rejestracja
-z porady psychologa
można skorzystać po
wcześniejszym
umówieniu wizyty
Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie www.pcprstarogard.pl/a
ktualnoci/
mieszkańcy powiatu
starogardzkiego

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Nazwa jednostkiZAKRES poradnictwaAdresTELEFONDOSTĘPNOŚĆWWW
e-mail
KRYTERIA DOSTĘPU
28Powiatowy Urząd
Pracy
w Starogardzie
Gdańskim
pośrednictwo pracy,
poradnictwo zawodowe
ul. Kanałowa 3, 83-
200 Starogard Gdański
58 56 235 39od poniedziałku do piątku
7.30-15.30
Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie starogardgdanski.praca.
gov.pl
-zarejestrowani,
-poszukujący pracy
29Wojewódzki Urząd
Pracy
ul. Podwale
Przedmiejskie 30,
80-824 Gdańsk
tel.: 58 326-18-01
faks: 58 326-48-94
pn.-pt. godz. 07.30-15.30wup@wup.gdansk.pl-pracodawcy
-poszukujący pracy

DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

Nazwa jednostkiZAKRES poradnictwaAdresTELEFONDOSTĘPNOŚĆWWW
e-mail
KRYTERIA DOSTĘPU
30Lokalny Punkt
Pomocy Osobom
Pokrzywdzonym
Przestępstwem w
Starogardzie
Gdańskim
pomoc prawna,
wsparcie
psychologiczne, wsparcie
tłumacza
-wsparcie materialne,
-pomoc w znalezieniu
pracy,
Chojnicka 12/3B,
83-200 Starogard
Gdański
510 944 733pn. : 14:30-16:30,
wt. – cz. : 12:30-16:30,
sb. : 9:00-15:00
Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie pomoc.integracjaplus.plosoby pokrzywdzone
przestępstwem i ich
osoby bliskie

PRAWO KONSUMENCKIE

Nazwa jednostkiZAKRES poradnictwaAdresTELEFONDOSTĘPNOŚĆWWW
e-mail
KRYTERIA DOSTĘPU
31Powiatowy Rzecznik
Praw Konsumentów
w Starogardzie
Gdańskim
ochrona praw
konsumenckich
Starostwo Powiatowe
Starogardzie Gdańskim
ul. Kościuszki 17
83-200 Starogard
Gdański
58 7673 581od poniedziałku do piątku
8-11
Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie bip.powiatstarogard.plmieszkańcy powiatu
starogardzkiego
32Urząd Ochrony
Konkurencji i
Konsumentów
ochrona praw
konsumenckich
UOKiK
Pl. Powstańców
Warszawy 1
00-950 Warszawa
Infolinia
konsumencka
(prowadzona przez
Federację
Konsumentów)
801 440 220
22 290 89 16
pn.- pt.
godz. 08.00-18.00
Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie www.uokik.gov.pl

porady@dlakonsumentow.pl
prawo konsumenckie

PRAWA PACJENTA

Nazwa jednostkiZAKRES poradnictwaAdresTELEFONDOSTĘPNOŚĆWWW
e-mail
KRYTERIA DOSTĘPU
33Narodowy Fundusz
Zdrowia – Oddział
w Gdańsku
wspólna ogólnopolska
bezpłatna Infolinia
Rzecznika Praw Pacjenta
oraz Narodowego
Funduszu Zdrowia, gdzie
można uzyskać
informacje, m.in. jak
uzyskać kartę EKUZ,
jakie prawa przysługują
osobie ubezpieczonej,
gdzie znajduje się
najbliższy szpital, w jaki
sposób można zgłosić
naruszenie praw pacjenta
czy też jakich formalności
należy dopełnić by
skorzystać z leczenia uzdrowiskowego, etc.
ul. Marynarki Polskiej
148
80-865 Gdańsk
800 190 590 –
Telefoniczna
Informacja Pacjenta
(TIP)
bezpłatna Infolinia
infolinia czynna jest w dni
robocze, w godzinach
8:00 – 16:00.
Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie www.nfz-gdansk.pl

biurowss@nfz-gdansk.pl
każda osoba objęta
ubezpieczeniem lub
zainteresowana
ubezpieczeniem
zdrowotnym
34Rzecznik Praw
Pacjenta
ochrona praw pacjentaBiuro RPP
ul. Młynarska 46.
01-171 Warszawa
800 190 590
Bezpłatna infolinia
Zapisy na poradę
osobistą:
rezerwacja@rpp.
gov.pl lub (22) 532
82 43
pn. – pt.
godz. 08.00-20.00
Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie www.bpp.gov.pl

kancelaria@rpp.gov.pl
z porad może
korzystać każdy kto
ma poczucie łamania
praw pacjenta
35Narodowy Fundusz
Zdrowia – Centrala
uprawnienia
ubezpieczenia
zdrowotnego:
prawa pacjenta
-leczenie w kraju i poza
granicami
-kolejki do świadczeń
Narodowy Fundusz
Zdrowia
Grójecka 186
02-390 Warszawa
Infolinia Centralna
800 392 976 (*)
22 572 60 42 (**)
(*) połączenia
bezpłatne
(**) koszt zgodnie z
taryfą operatora
Także każdy oddział
NFZ posiada własną
infolinię
pn.- pt.
godz. 08.00-16.00
Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie www.nfz.gov.pl

infolinia@nfz.gov.pl
każda osoba objęta
ubezpieczeniem lub
zainteresowana
ubezpieczeniem
zdrowotnym
36Rzecznik Praw Osób
Niepełnosprawnych
ochrona praw
osób niepełnosprawnych
SIEDZIBA
ul. Żurawia 4 A,
00- 503 Warszawa
Telefon
(22) 461 60 00
KORESPONDENCJA
Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
801 801 015
Koszt połączenia
zgodnie z taryfą
operatora
pn.-pt.
godz. 08.00-17.00
Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie www.niepelnosprawni.gov.pl

sekretariat.bon@mrpips.gov.pl
z porad mogą
korzystać osoby
niepełnosprawne ich
rodziny oraz
organizacje działające
na rzecz osób
niepełnosprawnych

PRAWA DZIECKA

Nazwa jednostkiZAKRES poradnictwaAdresTELEFONDOSTĘPNOŚĆWWW
e-mail
KRYTERIA DOSTĘPU
37Rzecznik Praw
Dziecka – dziecięcy
telefon zaufania
ochrona praw dzieckaBiuro RPD
Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
tel.: (22) 583 66 00 .
fax.: (22) 583 66 96.
pn.-pt.
godz. 08.15- 16.15.
800 121 212
Bezpłatna infolinia
pn.- pt. godz.
08.15-20.00.
(dzwoniąc po godzinach i
w dni wolne można
opisać problem i
zostawić kontakt do
siebie, a doradcy
oddzwonią)
Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie brpd.gov.plsprawy przemocy,
relacji rówieśniczych,
szkolnych i
rodzinnych.
Może dzwonić każdy,
kto doświadcza
problemu lub jest
świadkiem.

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Nazwa jednostkiZAKRES poradnictwaAdresTELEFONDOSTĘPNOŚĆWWW
e-mail
KRYTERIA DOSTĘPU
38Zakład Ubezpieczeń
Społecznych
Inspektorat
w Starogardzie
Gdańskim
renty i emerytury
Zasiłki
Informacje dla
ubezpieczonych
Informacje dla płatników
Informacje dla lekarzy
ul. Piłsudskiego 4 83-
200 Starogard Gdański
560 16 00Poniedziałek: 8.00-18.00
Wtorek – Piątek: 8.00-
15.00
Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie www.zus.info.pl/zus-
starogard-gdanski/
mieszkańcy powiatu
starogardzkiego

PRAWO PRACY

Nazwa jednostkiZAKRES poradnictwaAdresTELEFONDOSTĘPNOŚĆWWW
e-mail
KRYTERIA DOSTĘPU
39Okręgowa Inspekcja
Pracy w Gdańsku
zgłaszanie wypadków
przy pracy:
w godzinach pracy
urzędu:
58 34-00-924
58 34-00-957
lub proszę dzwonić do
oddziałów.
po godzinach pracy:
503 177 756
507 486 163
ul. Okopowa 7
80-819 Gdańsk
Telefony:
58 520 18 22 –
kancelaria
58 34 00 910 –
sekretariat
58 520 18 24 – fax
Koszt zgodnie z
taryfą operatora
pn. – pt.
godz. 07.30 – 15.30
Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie gdansk.pip.gov.pl/pl

kancelaria@gdansk.pip.gov.pl
40Centrum
Poradnictwa
Państwowej
Inspekcji Pracy
(PIP)
porady z zakresu prawa
pracy
Główny Inspektorat
Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa.
tel. 22 391 82 15
fax. 22 391 82 14
801 002006
(dla 13tel. stacj.)
459 599 000
(dla 13 el. kom.)
22 391 83 60
(dla obywateli
Ukrainy
zatrudnionych na
terenie RP)
Koszt połączenia
zgodnie z taryfą
operatora. Uwaga!!!
naliczane są koszty
za czas oczekiwania
na połączenie .
Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie www.bip.pip.gov.pl

kancelaria@gip.pip.gov.pl
41Okręgowa Inspekcja
Pracy w Gdańsku
Oddział w
Starogardzie
Gdańskim
porady z zakresu prawa
pracy
ul. Sikorskiego 18
83-200 Starogard
Gdański
58 562-50-08od poniedziałku do piątku
od 7.00-15.00
Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie gdansk.pip.gov.plmieszkańcy powiatu
starogardzkiego

PRAWO PODATKOWE

Nazwa jednostkiZAKRES poradnictwaAdresTELEFONDOSTĘPNOŚĆWWW
e-mail
KRYTERIA DOSTĘPU
42Urząd Skarbowy w
Starogardzie
Gdańskim
Informacje podatkowe
dot. PIT, CIT, VAT,
podatki lokalne, akcyza
etc.
Lubichowska 4, 83-200
Starogard Gdański
(58) 562-23-31poniedziałek: 7.30-18.00
wtorek-piątek: 7.30-15.30
www.pomorskie.kas.go
v.pl/urzad-skarbowy-w-
starogardzie-gdanskim
z porad może
skorzystać każdy
podatnik
43Krajowa Informacja
Skarbowa
Informacje podatkowe
dot. PIT, CIT, VAT,
podatki lokalne, akcyza
etc.
ul. Teodora Sixta 17,
43-300 Bielsko-Biała
801 055 055
z tel. stacjonarnych.
(22) 330 03 30
Z z t14el.
komórkowych.
48 (22)33 00 330
( z 14tel.
zagranicznych.
Koszt zgodnie z
taryfą operatora
pn.- pt.
godz. 07.00-18.00
Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie www.kis.gov.pl

więcej:
Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kip-czyli-krajowa-
informacja-podatkowa
z porad może
skorzystać każdy
podatnik

DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO

Nazwa jednostkiZAKRES poradnictwaAdresTELEFONDOSTĘPNOŚĆWWW
e-mail
KRYTERIA DOSTĘPU
44Rzecznik Finansowy
(Ubezpieczonych)
Prawa ubezpieczonychBiuro Rzecznika
Finansowego
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa.
Ubezpieczenia
gospodarcze

(22) 333 73 28
Ubezpieczenia
Społeczne, OFE
ZUS

(22) 333 73 26
lub (22) 333 73 27
Ubezpieczenia
bankowe i rynku
kapitałowego

(22) 333 73 25
pn.-pt.
godz. 08.00-18.00pn.-pt.
godz.11.00-15.00pn.-pt.
godz. 08.00-16.00
Porady e-mail:
porady@rf.gov.pl
(czas oczekiwania na
odpowiedz e-mailową ok. 2 tygodni)

Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie rf.gov.pl/kontakt

biuro@rf.gov.pl
osoby ubezpieczone i
w sporze dotyczącym
ubezpieczeń

INNE

Nazwa jednostkiZAKRES poradnictwaAdresTELEFONDOSTĘPNOŚĆWWW
e-mail
KRYTERIA DOSTĘPU
45portal Ministerstwa CyfryzacjiInformacje i usługi przyjazne obywatelomOtwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie www.obywatel.gov.pl
46Rzecznik Praw
Obywatelskich
Ochrona praw
obywatelskich
Biuro RPO
Al. Solidarności 77.
00-090 Warszawa
800 676 676 .
Połączenia bezpłatne
z tel. stacjonarnych i
komórkowych
pon.
godz. 10.00-18.00
wt.- pt.
godz. 08.00-16.00
Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie www.rpo.gov.pl

biurorzecznika@brpo.gov.pl
może zgłosić się każdy, kto
uważa,
że jego prawa są naruszone

Zachęcamy do zapoznania się z uchwałą.

Zachęcamy do zapoznania się z uchwałą.