Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Aktualności urzędowe

Ogłoszenie o pracę

Ogłoszenie o pracę

Wójt Gminy Smętowo Graniczne ogłasza nabór na stanowisko konserwatora oczyszczalni ścieków w Kopytkowie. Przewidywane zatrudnienie od 01.12.2023 r. Treść ogłoszenia: Link do ogłoszenia na stronie BIP: http://bip.ugsmetowograniczne.nv.pl/a,24084,wojt-gminy-smetowo-graniczne-oglasza-nabor-na-stanowisko-konserwatora-oczyszczalni-sciekow-w-kopytko.html

Więcej treści artykułu

Transport publiczny do lokali wyborczych

Transport publiczny do lokali wyborczych

Wójt Gminy Smętowo Graniczne informuje, że zgodnie z art. 37f kodeksu wyborczego na terenie Gminy Smętowo Graniczne w dniu 15 października 2023 r. będzie funkcjonował transport publiczny do lokali wyborczych. Więcej informacji można znaleźć na  bip.smetowograniczne.pl, tablicach ogłoszeń oraz w załączonych plikach.

Więcej treści artykułu

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Zachęcamy do zapoznania się z treścią załączonego ogłoszenia:

Więcej treści artykułu

Komunikat w sprawie jakości wody

Komunikat w sprawie jakości wody

Wójt Gminy Smętowo Graniczne informuje, że zgodnie z otrzymanym komunikatem od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gd. w dwóch strefach tj. Smętowo Graniczne i Rynkówka dostarczana woda z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest niezdatna do spożycia. Należy zastosować się do poniższych zaleceń: 1) woda nie może być spożywana ani używana do przygotowywania posiłków […]

Więcej treści artykułu

Godziny pracy UG

Godziny pracy UG

Informujemy, iż w dniu 21.06.2023r. Urząd Gminy w Smętowie Granicznym będzie czynny do godziny 15:00.Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej treści artykułu

Rusza nabór kandydatów na ławników do sądów powszechnych

Rusza nabór kandydatów na ławników do sądów powszechnych

Szanowni Państwo,Informujemy wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy, że z zakończeniem bieżącego roku dobiega końca czteroletnia kadencja ławników działających przy sądach powszechnych, co powodujekonieczność przeprowadzenia czynności zmierzających do naboru kandydatów na ławników na nowąkadencję 2024-2027.Stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych,ławników do sądów okręgowych i rejonowych wybierają, w głosowaniu […]

Więcej treści artykułu

Komunikat Wójta Gminy Smętowo Gr.

Komunikat Wójta Gminy Smętowo Gr.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Smętowo Graniczne, W związku z panującą suszą i okresem, gdzie nie było znaczących opadów deszczu prosimy Państwa o oszczędne korzystanie z wody pobieranej z wodociągu oraz ograniczenie do minimum podlewania ogródków i trawników. Pobór wody do powyższych czynności może spowodować, że w danym momencie zabraknie wody do celów socjalno-bytowych oraz dla zwierząt […]

Więcej treści artykułu

Kontrola zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków!

Kontrola zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków!

Urząd Gminy Smętowo Graniczne informuje, że od marca 2023 r. rozpocznie kontrolę nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Podczas kontroli będą sprawdzane umowy oraz dokumenty potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 […]

Więcej treści artykułu

Komunikat

Komunikat

Szanowni przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowychna terenie gminy Smętowo Graniczne Przypominamy o ustawowym obowiązku składania pisemnych oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punktach sprzedaży za rok 2022 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2023 r.Niedopełnienie we wskazanym terminie obowiązku, o którym wyżej mowa skutkowało będzie wygaśnięciem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych […]

Więcej treści artykułu