Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

80 lat Bogu na chwałę, ludziom na pożytek

W tym roku piątek, 3 maja, w Gminie Smętowo Graniczne był dniem szczególnie uroczystym. Już po godzinie 13 na gminnych ulicach dostrzec można było odświętnie ubranych strażaków oraz błyszczące wozy strażackie, ponieważ w tym czasie spod budynku Szkoły Podstawowej w Kamionce wyruszył dostojny korowód, na czele którego stanął Komendant Gminny OSP, Wiesław Ufniarz. Tuż za nim, w marszowym tempie ruszyła, zaproszona do Kamionki orkiestra dęta z Bysławia. Szczególnego charakteru każdej uroczystości nadaje obecność pocztów sztandarowych, w tym przypadku były to delegacje z gminnych i okolicznych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W paradzie udział wzięli także przedstawicie samorządu gminnego, a pośród nich Wójt Gminy Smętowo Graniczne, Anita Galant, Przewodnicząca Rady Gminy, Barbara Szczygieł oraz Radni i Sołtysi. Ponadto swą obecnością zaszczycił Kamionkę Starosta Powiatu Starogardzkiego, Kazimierz Chyła oraz Radny Powiatu Lech Kolaska. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również: ks. Tadeusz Galikowski, byli Wójtowie Gminy Smętowo Graniczne – Jerzy Zieliński oraz Teodor Kalinowski, a także druhowie z OSP Rychława.

Tego dnia najważniejsi jednak byli Strażacy, których święto tak hucznie obchodzono. Mundurowy orszak zaprowadził zebranych gości do Kościoła pw. św. Andrzeja Boboli w Kamionce, gdzie Proboszcz miejscowej parafii, ks. Tadeusz Galikowski sprawował mszę świętą w intencji Druhów i Druhen. Nabożeństwo poprzedziła jednak prezentacja multimedialna, która wprowadziła zebranych w nastrój odpowiedni powadze wydarzenia. Po wspólnej modlitwie w intencji strażaków osoby biorące udział uroczystościach uformowały korowód, w którym ruszyli na teren okalający remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionce, gdzie przybyłych gości powitała Prezes świętującej jednostki, Iwona Jabłonka. Następnie uroczyście odśpiewano Hymn Państwowy i wciągnięto flagę narodową na maszt. Oficjalna część spotkania skupiła się przede wszystkim wokół przybliżenia zebranym  historii powstania i funkcjonowania Ochotniczej Straży pożarnej w Kamionce. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w biuletynie wydanym z okazji Jubileuszu, który pobrać można poniżej. Następnie wręczone zostały odznaczenia, wyróżniającym się Strażakom. Tak wspaniały Jubileusz nie mógł obejść bez gratulacji i podziękowań, jakie na ręce Prezes OSP Kamionka złożyli przybyli goście. Niech podsumowaniem dla wspomnień tego dnia będą słowa, jakie w stronę wszystkich Strażaków skierowała Wójt Gminy Smętowo Graniczne, Anita Galant: „Każdego dnia i każdego roku dziękujemy Wam za to, że jesteście, bo ciężar Gminy, to przede wszystkim bezpieczeństwo Mieszkańców, które oddajemy Druhnom i Druhom. I jak widzicie, drodzy Mieszkańcy, wypełniają tę misję wzorowo, nie patrząc na zagrożenia, na życie, na czas poświęcony swojej jednostce, mimo, że domownicy mogą być niezadowoleni, bo znowu syrena wyje, bo znowu męża, czy żony nie ma. W moich oczach i w oczach Mieszańców naprawdę jesteście WIELCY.”