Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

,,Afrykański Pomór Świń – zasady ochrony świń przed chorobą”

Poniżej publikujemy treść otrzymanego pisma BZK-IX.913.8.2016.AK

Szanowni Państwo

     W związku z prośbą Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach o rozpropagowanie filmu edukacyjnego pt.: ,,Afrykański Pomór Świń – zasady ochrony świń przed chorobą”, uprzejmie informuję, iż powyższy film jest dostępny na stronie: https://www.voutube.com/watch?v=F-MMSD7CCC4&feature=emshare video user oraz na stronie internetowej Instytutu: http://www.piwet.pulawv.pl. w zakładce ,, Afrykański pomór świń".
Ponadto, Instytut zrzeka się praw autorskich i wyraża zgodę na kopiowanie oraz odtwarzanie powyższego filmu wśród hodowców i rolników podczas organizowanych spotkań na temat ASF.

Z poważaniem, z up. Wojewody Pomorskiego

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Władysław Ryszard Sulęta