Przejdź do treści Przejdź do stopki

Budowa sieci wodociągowej Leśna Jania i Rynkówka

W miesiącu październiku została podpisana umowa z Wykonawcą robót wyłonionym w ramach przetargu nieograniczonego – firmą RemProConcept Remigiusz Borzyszkowski z Kościerzyny.

Zadanie ma zostać zrealizowane w terminie do dnia 11 grudnia 2020 r.

Wartość umowna zadania wynosi 145 263,00 zł.