Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Czas podsumowań

Tuż po oficjalnym rozpoczęciu spotkania głos zabrała Wójt Gminy Smętowo Graniczne, Pani Anita Galant, która wspominając tragedię ostatnich dni zaproponowała uczczenie pamięci zmarłego Prezydenta Gdańska, Pana Pawła Adamowicza, symboliczną minutą ciszy. W swoim krótkim wystąpieniu przestrzegła również uczestników spotkania zachęcając do wzajemnej zgody i współpracy: „To jest też dla nas refleksja, na tej płaszczyźnie samorządowej, do czego taka złość, niechęć i ciągłe niezadowolenie prowadzi.”  W tym miejscu pragniemy przypomnieć, że w piątek, 18 stycznia, o godzinie 20:00 spotykamy się przed budynkiem Urzędu Gminy w Smętowie Granicznym, gdzie zapalimy symboliczne światełko do nieba w hołdzie dla zmarłego Pana Prezydenta.
Kolejnym punktem spotkania było sprawozdanie z działalności sektora pozarządowego Gminy Smętowo Graniczne, które przedstawił Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Pan Bartłomiej Kozłowski. Jak powszechnie wiadomo w Gminie ma miejsce niezliczona ilość imprez o charakterze kulturalnym oraz rekreacyjno-sportowym. Należałoby więc wymienić organizacje, którym zawdzięczamy tak bogate życie kulturalne, a są to: Koła Gospodyń Wiejskich z miejscowości: Lalkowy, Kopytkowo, Leśna Jania, Stara Jania oraz Frąca, Polski Związek Emerytów i Rencistów – Koło w Smętowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, Towarzystwo Przyjaciół Lalków oraz  SKF LZS Pogoń Smętowo. Wszystkim tym grupom należą się ogromne brawa i podziękowania, za pracę, jaką wykonują na rzecz naszej gminnej społeczności. Dzięki ich współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Smętowie Granicznym oraz Urzędem Gminy, Mieszkańcy, ale  i nie tylko, mają okazję do integracji i wspólnej zabawy.
Podczas spotkania wyłoniony również został równieżzespół o charakterze doradczym i inicjatywnym, w skład którego weszli:
– Jarosław Krzyżanowski – Przewodniczący
– Agata Ziorkiewicz – Zastępca
– Bartłomiej Kozłowski – Członek
– Elżbieta Pietrasiak – Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Wsparcia Lalkowy – Członek
– Ewelina Litwińska – KGW Lalkowy – Członek
 
Mamy nadzieję, że niedawno rozpoczęty rok 2019 będzie równie obfity w inicjatywy prospołeczne, jak ten, który już pożegnaliśmy. Życzymy tego zarówno organizacjom pozarządowym działającym na terenie Gminy Smętowo Graniczne, jak i wszystkim Mieszkańcom.