Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Dobry Start

Rząd ustanowił nowy program „Dobry Start” na podstawie, którego rodziny otrzymają na każde dziecko uczące się w szkole świadczenie w wysokości 300 zł jednorazowo – bez względu na dochody.


Świadczenie Dobry start przysługuje raz w roku:
– na rozpoczynające rok szkolny dzieci( nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub w szkole)
– do ukończenia 20 roku życia jeżeli uczy się w szkole
– do 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani od dnia 1 lipca elektronicznie natomiast od dnia 1 sierpnia osobiście w formie tradycyjnej (papierowej) jednak nie później niż do dnia 30 listopada. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu ustalenie prawa do świadczenia Dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start oraz wyłata świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku.

Przyznanie świadczenia „Dobry Start” nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Decyzje będą wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia.

******
Jednocześnie przypominamy o składaniu wniosków na nowy okres zasiłkowy 2018/2019
o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych „Rodzina 500 plus”, świadczeń rodzinnych
oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego:
– od dnia 1 lipca elektronicznie
– od dnia 1 sierpnia osobiście w formie papierowej w siedzibie GOPS w Kościelnej Jani.