Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Dodatkowe informacje dot. realizacji projektu szkoleniowego

Dotyczy realizacji projektu szkoleniowego skierowanego do osób dorosłych pracujących i/lub mieszkających na terenie województwa pomorskiego, w ramach projektu szkoleniowego „Nowe kompetencje – nowe szanse”, w ramach Osi Priorytetowej 5, Działania 5.5. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Formularz rekrutacyjny
Regulamin