Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Frąca

Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej od istniejącej sieci w miejscowości Kopytkowo do miejscowości Frąca wraz z wykonaniem przyłączy kanalizacyjnych do budynków zlokalizowanych w centrum miejscowości.

Szacunkowa wartość zadania wynosi 2 589 967,18 zł.

Otrzymana kwota dofinansowania 2 071 531,00 zł

Zadanie planowane do realizacji w latach 2024 – 2025