Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Smętowo Graniczne

Zadanie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej na ul. Osiedle Przylesie, ul. Leśna i ul. Sportowa w miejscowości Smętowo Graniczne. Przedmiotowe zadanie przyczyni się do budowy kanalizacji sanitarnej na terenach ujętych w aglomeracji. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych jest jednym z priorytetowych zadań gminy w celu zapewnienia komfortowych warunków życia mieszkańców, zlikwidowania zbiorników bezodpływowych oraz zapewnienia możliwości rozwojowych w związku z zapewnieniem podstawowej infrastruktury m. in. dla potencjalnych inwestorów zewnętrznych. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wiąże się również z budową przyłączy kanalizacji sanitarnej do każdej nieruchomości znajdującej się w obrębie realizowanej inwestycji co pozwoli na korzystanie z nowo wybudowanej infrastruktury bez zbędnej zwłoki a co za tym idzie zlikwidowanie istniejących zbiorników bezodpływowych. Przedmiotowa inwestycja jest kontynuacją już wcześniej rozpoczętych działań dotyczących skanalizowania terenów znajdujących się w aglomeracji.

Wykonawcą robót jest firma RemProConcept z Kościerzyny.

Wartość umowna zadania: 3.689.352,47 zł; otrzymane dofinansowanie: 3.504.884,85 zł; środki własne: 184 467,62 zł; realizacja zadnia kwiecień 2023 – lipiec 2024 r.