Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Dostępna Przestrzeń Publiczna

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu dostępności w gminie niezbędne jest wdrożenie szeregu działań w obszarze dostępności architektonicznej. Projekt zakłada wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowę schodów wraz ze zmianą zmianie jej nawierzchni do głównego wejścia budynku oraz wymianą drzwi wejściowych, wykonanie toalety  z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych ale również spełniającą wszystkie wymagania dla pozostałych użytkowników (projektowanie uniwersalne), wykonanie nowej nawierzchni antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych oraz malowanie ścian wewnątrz budynku z wykonaniem kontrastowych wykończeń dla osób z dysfunkcją wzroku.

Szacowana wartość inwestycji: 168 565,77 zł

Otrzymana kwota dofinansowania: 134 852,61 zł

Zadanie planowane do realizacji roku 2024