Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Grant Cyfrowa Gmina

W ramach projektu grantowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 został zakupiony sprzęt  i oprogramowanie dla potrzeb Urzędu Gminy:

Stacja robocza (komputer stacjonarny) – 3 szt.; 

Komputer przenośny (laptop) – 2 szt.;    

Signature pady – 1 szt.;    

Czytnik do e- dowodu 1 szt.;       

Scaner – 1 szt.;     

Słuchawki z mikrofonem – 5 szt.;

Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.;       

Serwer – 1 szt.;     

UTM – 1 szt.;       

UPS serwerowy – 1 szt.;  

UPS komputerowy – 1 szt.;         

Serwer NAS QNAP – 1 szt.;        

SWITCH 24 PORTY ZARZĄDZALNY – 1 szt.;          

Router – 1 zt.;                   

Stacja robocza (komputer stacjonarny) – 4 szt.; 

Komputer przenośny (laptop) – 1 szt.;    

Monitor 23,8 cala– 3 szt.;

Microsoft Office – 9 szt;   

UPS – 1 szt;          

Czujniki serwerowni do mierzenia parametrów środowiskowych.      

Została również zakupione Oprogramowanie – Aplikacja Obecności dla Przedszkola Samorządowego w Smętowie Granicznym.

Łączna wartość projektu wyniosła 153 276,96 zł; otrzymane dofinansowanie 131 591,27 zł.