Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Grant Dostępny Samorząd

W ramach przedmiotowego zadania zostały zakupione drzwi wejściowe do referatów  w ilości 3szt., zakupiono pętlę indukcyjną w ilości 1 szt., zakupiono zestaw kart komunikacyjnych 1szt., został przygotowany zestaw materiałów informacyjnych w języku migowym, został zakupiony zestaw komputerowy z dwoma monitorami i kamerami przystosowanymi do usługi tłumacza języka migowego, zakupiono ramki do podpisów  w ilości 8 szt., zakupiono tabliczki przydrzwiowe z wypukłym oznaczeniem nr pokoju, opisem w alfabecie Braille’a i kodem QR w ilości 14 szt., zakupiono tyflomapę małą wiszącą oraz zostały wykonane usługi doradcze w zakresie dostępności.

Łączna wartość zadania 102 794,54 zł

Kwota dofinansowania 72 957,58 zł

Zadanie było realizowane w ramach projektu grantowego  „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.