Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W BUDYNKU SZKOŁYPODSTAWOWEJ IM. KS. PAWŁA SZYNWELSKIEGO W SMĘTOWIEGRANICZNYM

Wykonawcą robót była firma ZOMAR ze Skarszew.
W ramach zadania została wyremontowana łazienka dla dziewcząt w celu przystosowania dla
osób z niepełnosprawnościami.
Celem zadania było polepszenie dostępności placówki edukacyjnej a mianowicie budynku
Szkoły Podstawowej w Smętowie Granicznym poprzez zmniejszenie barier dotyczącej

łazienki dla dziewcząt, która zostanie dostosowana dla osób niepełnosprawnych, co przełoży
się na mniejsze wykluczenie społeczne.
Wartość umowna zadania wyniosła: 79.228,63 zł.
Gmina Smętowo Graniczne na realizację przedmiotowego zadania otrzymała dofinansowanie
ze środków PFRON w ramach obszaru B „Programu wyrównywania różnic między regionami
III”.
Wartość dofinansowania wyniosła 18.613,50 zł.
Zadanie zostało odebrane w dniu 22 kwietnia 2022 r.