Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI LUCHOWO – etap II.

Zadanie polegało na wykonaniu nawierzchni drogi z betonu asfaltowego na odcinku 600 mb
o szerokości 4 m wraz z obustronnym utwardzeniem poboczy kruszywem łamanym
o szerokości 0,5 m co daje 5 m szerokości modernizowanej drogi.
Całkowita wartość zadania wyniosła 417.711,69 zł. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu
województwa pomorskiego na realizację zadań związanych z wyłączeniem z produkcji
gruntów rolnych w wysokości 139.770,00 zł.
Zadanie zostało wykonane w terminie od września 2022 r. do listopada 2022 r.