Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Smętowo Graniczne

Zadanie obejmuje przebudowę dróg gminnych w różnych miejscowościach Gminy Smętowo Graniczne będących drogami gruntowymi co w czasie złych warunków atmosferycznych wpływa na ich zły stan techniczny powodując utrudnienia w ruchu jezdnym i pieszym. Przebudowa dróg przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców, zapewni łatwiejszy i bezpieczny dostęp do instytucji publicznych m.in. bezpieczna droga dzieci do i ze szkoły, poprawi stan infrastruktury drogowej, zwiększy bezpieczeństwo użytkowników drogi, poprawi warunki transportowe i zapewni mniej szkodliwe oddziaływanie zarówno samej drogi jak i ruchu na niej się odbywającego.

Część I Przebudowa dróg gminnych na nawierzchnię z mieszanek minearlno – bitumicznych asfaltowych:

 1. droga gminna w miejscowości Bobrowiec – działka nr 56/3 obręb Bobrowiec-
 2. droga gminna w miejscowości Leśna Jania – działka nr 122 obręb Leśna Jania;
 3. droga gminna nr 245015G w miejscowości Luchowo – działka nr 359 obręb Czerwińsk
 4. droga gminna w miejscowości Stara Jania – działka nr 233 i 393 obręb Kościelna Jania
 5. droga gminna w miejscowości Bobrowiec – działka nr 75/2, 127, 132, 139 obręb Bobrowiec
 6. droga gminna nr 245028G w miejscowości Kopytkowo – działka nr 15/2 obręb Kopytkowo
 7. droga gminna w miejscowości Stara Jania – działka nr 127/1, 206, 260/1 obręb Kościelna Jania;
 8. droga gminna w miejscowości Rynkówka – działka nr 168 obręb Rynkówka

Część II Przebudowa dróg gminnych na nawierzchnię z płyt typu Jumbo:

 1. droga gminna nr 245031G w miejscowości Smętówko – działka nr 84 obręb Smętówko;
 2. droga gminna nr 245033G w miejscowości Smętówko – działka nr 57 obręb Smętówko;
 3. droga gminna nr 245012G i 245013G w miejscowości Smarzewo – działka nr 13, 24, 75 obręb Czerwińsk;
 4. droga gminna nr 245008G, 245012G i 245014G w miejscowości Smarzewo – działka nr 24 i 71 obręb Czerwińsk;
 5. droga gminna w miejscowości Luchowo – działka nr 384 obręb Czerwińsk;
 6. droga gminna w miejscowości Kamionka – działka 3/3 obręb Kamionka;

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację cz. I została zawarta umowa z firmą: Transport, Usługi, Handel skład opału, mat. bud., skup złomu Tadeusz Decka z Morzeszczyna, na realizację cz. II została zawarta umowa z firmą: Firma Handlowo – Usługowa „BD” Bartosz Drozdowski z Morzeszczyna.

Wartość umowna zadania: 4 295 236,77 zł

Zadanie jest dofinansowane z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w wysokości 4 080 474,93 zł.