Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI SMĘTOWO GRANICZNE – UL. POLNA, PODGÓRNA, WAŁOWA I DZIAŁKOWA

W ramach przedmiotowego zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej na drodze gminnej ul. Podgórnej, Działkowej i Wałowej oraz nowa nawierzchnia
z mieszanki mineralno-bitumicznej na drodze gminnej ul. Polna.
W listopadzie 2022 r. na realizację przedmiotowego zadania zostało ogłoszone postępowanie
o udzielenie zamówienia.
Na realizację przedmiotowego zadania w ramach postępowania o udzielenie zamówienia
został wyłoniony wykonawca robót- Firma ROMADO – BRZEZIŃSKI Sp.zo.o. z Brodnicy
Górnej.
Wartość umowna robót wynosi 2 849 989,00 zł.
Na realizację przedmiotowego zadania zostało przyznane dofinansowanie z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.156.530,00 zł.