Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kopytkowo-Frąca

Zadanie obejmowało przebudowę drogi polegającą na wykonaniu jezdni z płyt typu JUMBO na odcinku 2 146 mb i szerokości 4,5 m wraz z wykonaniem poboczy obustronnych o szerokości 0,5 m, budowę chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce cementowo – piaskowej o długości  98 mb i szerokości 1,5m ; przebudowę przepustu betonowego polegającą na ułożeniu rury PCV o średnicy 315 mm z wykonaniem obustronnie przyczółki wzmocnionej przy wylotach płytą wielootworową.

Wykonawcą wyłonionym w ramach postępowania o udzielenie zamówienia była Firma Handlowo – Usługową „BD” Bartosz Drozdowski z Morzeszczyna

Na realizację zadania zostało pozyskane dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości: 769.123,00 zł.

Wartość umowna zadania wyniosła 1.495.000,00 zł

Zadanie zostało zakończone w maju 2023 r.