Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionka

W ramach przedmiotowego zadania została  wykonana nowa nawierzchnia jezdni z płyt typu JUMBO na odcinku 800 mb o szerokości 4 m wraz z poboczami po obu stronach drogi o szerokości 0,5 m.

Wykonawcą robót była firma Roboty Ziemne i drogowe Andrzej Tworek z Borzechowa.

Na realizację przedmiotowego zadania zostało przyznane dofinansowanie   z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 233.962,00 zł.

Zadanie zostało zakończone w lipcu 2023 r.