Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Smętowo Graniczne

Zadanie polegało na przeprowadzeniu remontu budynku istniejącej hydroforni oraz wymiany urządzeń stanowiących jej wyposażenie. W ramach robót budowlanych wykonano roboty remontowe budynku uzdatniania wody oraz części socjalnej.                 W zakresie wymiany urządzeń został wykonany demontaż istniejących urządzeńi instalacji, montaż nowych urządzeń i instalacji oraz roboty elektryczne związane z automatyką. Wymieniono pompy na studniach głębinowych i montaż zestawu fotowoltaiki.

Zadanie zostało podzielone na dwie części:

1.  Roboty budowlane związane z przebudową i remontem stacji uzdatniania wody w miejscowości Smętowo Graniczne w formule zaprojektuj wybuduj: Wykonawca firma TBI Sp.zo.o. z Miechucina.

2. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku stacji uzdatniania wody w miejscowości Smętowo Graniczne: Wykonawca Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Techniczne „TELTOR – POL PÓŁNOC S.A.

Wartość zadania: 3 715 778,51 zł; otrzymane dofinansowanie: 2 850 000,00 zł; środki własne: 865 778,51 zł; zadanie zostało zrealizowane w latach 2022 – 2023 r.