Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

ROZBUDOWA BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓWW MIEJSCOWOŚCI STARA JANIA

Zadanie obejmowało rozbudowę biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara
Jania w celu przystosowania jej do rzeczywiście napływającej ilości ścieków
oraz zapewnienia możliwości podłączenia kolejnych nieruchomości.
Na realizację zadania w marcu 2021 r. została podpisana umowa z Wykonawcą wyłonionym
w ramach przetargu nieograniczonego, firmą TST Szymon Tomaszewski Sp. z o.o.
Sicienko.
Gmina Smętowo Graniczne na realizację przedmiotowego zadania otrzymała dofinansowanie
w formie pożyczki z:

  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku w wysokości 438.400,00 zł
    z możliwością jej częściowego umorzenia. Łączna wartość zadania wyniosła 539.232,00 zł.
    Zadanie zostało odebrane w dniu 30 maja 2022 r.