Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Rozbudowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśna Jania i Lalkowy

Przedmiotem zadania jest rozbudowa biologicznych oczyszczalni ścieków  w miejscowości Leśna Jania i Lalkowy polegająca na montażu nowych reaktorów biologicznych 300 RLM o przepustowości 45m3/d w technologii obrotowych złóż biologicznych, wykonaniu odcinka sieci kanalizacji grawitacyjnej PCV DN200, kolektora zrzutowego ścieków oczyszczonych PCV DN250, przebudowę istniejącego wylotu do środowiska, instalację elektryczną zasilającą rozdzielnicę główną na terenie oczyszczalni (RS), odcięcie i zaślepienie odcinków starej kanalizacji oraz zbiorników oczyszczalni wraz z wykonaniem niezbędnych robót towarzyszących. Ponadto w ramach zadania planuje się zagospodarowanie terenu przyległego, wykonanie ogrodzenia, drogi dojazdowej o nawierzchni utwardzonej oraz montaż opraw oświetleniowych. Podstawowym celem rozbudowy biologicznych oczyszczalni ścieków jest zapewnienie oczyszczania ścieków zgodnie z wymaganymi aktualnymi przepisami prawa polskiego dotyczących jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika.

Szacowana wartość inwestycji: 1 840 000,00 zł

Otrzymana kwota dofinansowania  – 1 710 000,00 zł

Zadanie planowane do realizacji w latach 2024 – 2025