Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kopytkowo

Zadanie obejmuje rozbudowę oczyszczalni o czwarty reaktor SBR wraz                   z niezbędną infrastrukturą, wymianę istniejących wyeksploatowanych urządzeń technicznych (m.in. pompy, mieszadła, szafę rozdzielczą), modernizację przepompowni operacyjnej, budowę systemu odwadniania i higienizacji osadu wraz z silosem oraz zadaszonym placem do jego składowania, przebudowę zlewni ścieków, rozbudowa budynku technologicznego i części socjalnej, budowę zbiornika retencyjnego, modernizację przepompowni ścieków na trasie głównej sieci kanalizacji sanitarnej, montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi.

Szacowana wartość inwestycji: 7 856 000,00 zł

Otrzymana kwota dofinansowania – 7 315 000,00 zł

Zadanie planowane do realizacji w latach 2024 – 2025

W 2023 r. został poniesiony wydatek na sporządzenie Programu Funkcjonalno – Użytkowego rozbudowy oczyszczalni.