Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ks. Pawła Szynwelskiego w Smętowie Granicznym

Zadanie polega na kompleksowej wymianie źródeł ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Smętowie Granicznym polegająca na demontażu istniejącej instalacji grzewczej w budynku szkoły w miejsce której zostaną zamontowane kotły na gaz ziemny wraz z montażem nowej instalacji grzewczej.   Przedmiotowa inwestycja będzie początkiem zadań związanych ze zmianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej na gaz ziemny.

Wykonawcą robót wyłonionym w ramach postępowania o udzielenie zamówienia jest firma EKO – TECH Karol Słomski, ul. Konopnickiej 16, 83-140 Gniew.

Wartość umowna zadania: 1.580.203,78 zł;

otrzymane dofinansowanie: 1.422.183,40 zł; środki własne: 158 020,38 zł;

Realizacja zadnia 2023 – 2024 r.