Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Dotacja – informacja

Pragnę poinformować mieszkańców Naszej Gminy, iż istnieje możliwość uzyskania przez osobę fizyczną lub wspólnotę mieszkaniową dotacji celowej na realizację przedsięwzięć polegających na pokryciu części kosztów związanych z wymianą lub likwidacją pokryć dachowych zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie gminy Smętowo Graniczne.

Dotacja może być udzielona wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z usunięciem azbestu z obiektu budowlanego oraz kosztów unieszkodliwiania. Wysokość dotacji może wynieść maksymalnie 50 % kosztów zadania, jednak nie więcej niż 2.000 zł.

Regulamin udzielania dotacji celowych na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Smętowo Graniczne oraz wzór wniosku dostępne są w Urzędzie Gminy w Smętowie Granicznym, pokój nr 2 oraz na stronie internetowej bip.smetowograniczne.pl w zakładce Referaty- Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej- Co i jak załatwić.
Wnioski można składać od 1 stycznia do 15 czerwca każdego roku.

Wójt Gminy Smętowo Graniczne
Anita Galant