Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Działania informacyjno – edukacyjne

Gmina Smętowo Graniczne w ramach działań informacyjno – edukacyjnych informowała mieszkańców podczas zebrań wiejskich w sołectwach o szkodliwości azbestu oraz możliwości uzyskania dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usunięciem azbestu z budżetu Gminy Smętowo Graniczne. Informacje o szkodliwości azbestu zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy. Podczas spotkań rozdano mieszkańcom poradniki dla właścicieli i zarządców nieruchomości „Co z tym azbestem?”.

Możliwość uzyskania dotacji

Od roku 2012 istnieje możliwość uzyskania przez osobę fizyczną lub wspólnotę mieszkaniową dotacji celowej na realizację przedsięwzięć polegających na pokryciu części kosztów związanych z wymianą lub likwidacją pokryć dachowych zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie gminy Smętowo Graniczne.

Dotacja może być udzielona wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z usunięciem azbestu z obiektu budowlanego oraz kosztów unieszkodliwiania. Wysokość dotacji może wynieść maksymalnie 50 % kosztów zadania, jednak nie więcej niż 2.000 zł.

Wnioski można składać każdego roku od 1 stycznia do 15 czerwca.

Regulamin udzielania dotacji celowych na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Smętowo Graniczne oraz Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie określenia wzorów dokumentów dostępne są w Urzędzie Gminy w Smętowie Granicznym, Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej oraz w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Gminy Smętowo Graniczne.