Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Gmina przystępuje do konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina

Zwracamy się do mieszkańców Gminy Smętowo Graniczne, którzy chcą przystąpić do konkursu o składanie oświadczeń, które będą podstawą do złożenia wniosku przez Gminę.

Osobami upoważnionymi do składania wniosków są rodzice/opiekunowie prawni uczniów niepełnoletnich oraz pełnoletni uczniowie szkół średnich mieszkający w miejscowościach lub gminie, w których funkcjonowały PGR-y.