Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Gmina Smętowo Graniczne z dofinansowaniem 2.758.795,81 zł na realizację projektu „Edukacja Przedszkolna priorytetem Gminy Smętowo Graniczne”

W ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 Gmina Smętowo Graniczne złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „Edukacja Przedszkolna priorytetem Gminy Smętowo Graniczne”, który spotkał się z pozytywną oceną Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego i otrzymał dofinansowanie w kwocie 2.758.795,81 zł.

Projekt pozwoli nam zwiększyć dostępność do edukacji przedszkolnej, jak również wprowadzi działania mające na celu poprawę jakości edukacji przedszkolnej poprzez zajęcia wspierające rozwój kompetencji kluczowych oraz wyrównujących szanse rozwojowe dzieci. Pozyskane dofinansowanie zostanie także przeznaczone na adaptację pomieszczeń przedszkolnych na salę sensoryczną, zostanie dokonany zakup dodatkowego wyposażenia i doposażenia w pomoce dydaktyczne oraz edukacyjne,  powstanie nowoczesny plac zabaw, kadra nauczycielska odbędzie różnego rodzaju szkolenia, a forma edukacji przedszkolnej zostanie wzbogacona o wyjazdy na zajęcia techniczno-przyrodnicze w terenie oraz wiele innych ciekawych wydarzeń wzbogacających „świat” przedszkolaka.

Projekt jest dla nas ogromną szansą i wyzwaniem, pozwalającym na kontynuację opracowanej długoletniej strategii związanej z procesem szeroko rozumianej edukacji dzieci od żłobka, poprzez przedszkole, a potem do szkoły. Jest to kolejny krok, który daje możliwości kreatywnego kształtowania przyszłego życia młodych ludzi, na czym nam bardzo zależy.