Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

GRANTY PPGR

Informacja dla osób, które złożyły oświadczenia do Urzędu Gminy Smętowo Graniczne w ramach programu „GRANTY PPGR. Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”

W związku z nałożonym na Gminę Smętowo Graniczne obowiązkiem weryfikacji w/w  oświadczeń prosimy odostarczenie dokumentów potwierdzających pokrewieństwo w linii prostej z członkiem rodziny (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej.

Dokumentem może być np. akt urodzenia, akt małżeństwa.

Dokumenty prosimy dostarczyć niezwłocznie jednak nie później niż do dnia 4 stycznia 2022 r.