Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Informacja

Szanowni Państwo,

przeliczenia emerytur dla osób z rocznika 1953 oraz świadczenia wyrównawcze działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych to tematy dwóch kolejnych dyżurów telefonicznych orgaznizowanych przez ekspertów z gdańskich placówek ZUS.
Urodzeni w 1953 roku będą mogli uzyskać emeryturę powszechną bez pomniejszania podstawy jej obliczenia o sumę kwot pobranych emerytur wcześniejszych. Nowelizacja ustawy daje możliwość korzystniejszego przeliczenia emerytury. Dotyczy to wyłącznie osób, które urodziły się w 1953 r. i przeszły na wcześniejszą emeryturę na podstawie wniosku złożonego przed  1 stycznia 2013 r.
Kto musi złożyć wniosek o przeliczenie świadczenia, a komu ZUS przeliczy emeryturę
z „urzędu”?, komu przysługuje wyrównanie emerytury i kiedy zostanie ono wypłacone?, czy rodzinie zmarłego emeryta urodzonego w 1953 r. przysługuje wyrównanie? Odpowiedzi na pytania i wątpliwości będzie można uzyskać 7 października 2020 r. w godz. od 10.00 do 14.00, pod numerem telefonu 58 307 82 91 podczas dyżuru ekspertów ZUS z Oddziału w Gdańsku.
Natomiast 6 października 2020 r. w godz. od 10.00 do 14.00, pod numerem telefonu 58 524 87 08 eksperci ZUS z Inspektoratu Gdańsk Wrzeszcz, odpowiedzą na pytania dotyczące świadczenia wyrównawczego dla osób o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych.
Działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane w okresie PRL których emerytura, renta inwalidzka lub renta z tytułu niezdolności do pracy jest niższa niż 2400 zł, otrzymają świadczenie wyrównawcze do tej właśnie kwoty. Wyrównanie będzie miało formę comiesięcznego dodatku do świadczenia. Dodatek ZUS będzie przyznawać na wniosek.
Status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej nadaje szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Ustawa wprowadzająca dodatek wejdzie w życie 15 października 2020 r.

 
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa pomorskiego
Krzysztof Cieszyński