Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

INFORMACJA

INFORMACJA
 O KORZYSTNYCH ZMIANACH KRYTERIÓW DOCHODOWYCH OD 2017 R.
dla osób zainteresowanych otrzymywaniem paczek żywnościowych
 

Od 2017 roku zostały podwyższone kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do otrzymania pomocy żywnościowej, które obecnie wynoszą:

1 268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej

1 028,00 zł dla osoby w rodzinie

 
Informujemy, że przez cały czas istnieje możliwość ubiegania się o otrzymywanie paczek żywnościowych w ramach projektu unijnego.
                                                                                                               
Co zrobić by jeszcze otrzymać paczki żywnościowe?

Wystarczy zgłosić się do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dokumentami poświadczającymi posiadane dochody finansowe osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe (np. zaświadczenie od pracodawcy o wynagrodzeniu netto, decyzja od renty/emerytury/zasiłku rodzinnego/zasiłku pielęgnacyjnego) z miesiąca poprzedzającego by mogli na tej podstawie wydać skierowanie, kwalifikujące do otrzymywania darów. Jest to bardzo ważne, ponieważ paczki są zamawiane według liczby osób zakwalifikowanych.