Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

INFORMACJA DLA OSÓB PRZEMIESZCZAJąCYCH SIĘ Z UKRAINY ZE ZWIERZĘTAMI TOWARZYSZĄCYMI

(PSY, KOTY, FRETKI)

Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej zwierzęta z gatunku psy, koty, fretki
wjeżdżające z Ukrainy muszą posiadać:
 prawidłowe oznakowanie (chip);
 ważne szczepienie na wściekliznę;
 wynik miareczkowania przeciwciał przeciwko wściekliźnie;
 świadectwo zdrowia wydane przez właściwe władze weterynaryjne.
W drodze odstępstwa z powodu działań wojennych na terytorium Ukrainy,
zwierzęta towarzyszące właścicielom przekraczającym granicę polsko –
ukraińską mogą być wpuszczone do Polski bez spełnienia powyższych
wymogów weterynaryjnych.
Jeżeli jeden lub więcej z powyższych wymogów nie jest spełniony, należy zgłosić
ten fakt funkcjonariuszowi polskiej Straży Granicznej, Krajowej Administracji
Skarbowej (Administracji Celnej) lub Policji przy przekraczaniu granicy
państwowej.
W celu objęcia Państwa zwierzęcia uproszczoną procedurą przekraczania
granicy państwowej należy wypełnić wniosek o:

 1. pozwolenie na przemieszczenie zwierzęcia towarzyszącego na teren UE
  – jeżeli Polska jest państwem docelowym osoby przekraczającej granicę
  lub
 2. tranzyt przez państwo członkowskie – jeżeli Polska nie jest państwem
  docelowym osoby przekraczającej granicę.
  Po wypełnieniu wniosku, Państwa zwierzę zostanie bezpłatnie oznakowane
  i zaszczepione przeciwko wściekliźnie przez Inspekcję Weterynaryjną.
  Po wykonaniu procedur zostaną państwo zaopatrzeni w pozwolenie, które
  będzie dowodem legalnego przekroczenia granicy ze zwierzęciem
  towarzyszącym do miejsca docelowego.
  W przypadku przekroczenia granicy bez zachowania powyższej procedury, po
  dotarciu na miejsce przeznaczenia (tymczasowego pobytu) konieczne jest
  zgłoszenie się ze zwierzęciem do zakładu leczniczego dla zwierząt, gdzie zostaną
  państwo poinformowani o dalszych procedurach.