Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Informacja dot. Programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny

Startuje Program Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny, w ramach którego organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację swoich działań prowadzonych na terenie całej Polski (z wyjątkiem Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie m.st. Warszawy) w czterech obszarach tematycznych:

1.     Ochrona praw człowieka
2.     Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu
3.     Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym
4.     Wsparcie rozwoju sektora społecznego

Nabór w ramach pierwszego konkursu planowany jest od 17 marca br.

Zapraszamy wszystkie organizacje i osoby zainteresowane Programem i pozyskaniem nowych środków na realizację swoich działań na bezpłatną konferencję on-line otwierającą Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, która odbędzie się w piątek, 5 lutego 2021 r.!

Szczegółowe informacje: Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie https://frdl.org.pl/informacje/aktualnosci/konferencja-otwierajaca-program-aktywni-obywatele-fundusz-regionalny

Program Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider), Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie Fundacja Edukacja dla Demokracji i Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG. Jego budżet to 23 miliony euro.