Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Informacja dotycząca uruchomienia Infolinii Mieszkanie Plus

▪️Czym jest Mieszkanie Plus?
To rządowy projekt, który zakłada wybudowanie do 2030 r. miliona mieszkań.
 
▪️Jakie są jego główne założenia?
✔ wsparcie dla rodzin, których nie stać na zakup własnego mieszkania,
✔ daje szansę na poprawę warunków życiowych dla wszystkich grup społecznych,
✔ pomoc w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób o niskich dochodach, samotnych czy niepełnosprawnych,
✔ daje szansę na poprawę warunków życiowych dla wszystkich grup społecznych,
✔ wsparcie dla miast oraz gmin borykających się ze zbyt małą liczbą mieszkań socjalnych,
✔ rewitalizacja gospodarstw domowych.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, zadzwoń pod ogólnopolski numer telefonu: 801-801-596 w godzinach 8:00-16:00 (pon-pt.)