Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Informacja dotycząca zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

W gospodarstwach rolnym najczęściej wytwarzane są dwie kategorie odpadów:
 odpady komunalne powstające w związku z codziennym funkcjonowaniem osób tworzących gospodarstwo domowe,
 odpady powstające w związku z prowadzoną działalnością rolniczą, które nie kwalifikują się do odpadów komunalnych, takie jak zużyty olej silnikowy, opony od ciągników, środki ochrony roślin, sznurki, folie po kiszonkach, folie po tunelach i inne
odpady powstające w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.


W ramach gminnego systemu odbierania odpadów z gospodarstw rolnych odbierane są wyłącznie odpady komunalne – tak jak z innych nieruchomości zamieszkałych. Natomiast odpady powstające w związku z prowadzeniem działalności rolniczej nie są w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odpadami
komunalnymi. Odpadów powstających w gospodarstwach rolnych nie można mieszać z odpadami komunalnymi powstającymi w gospodarstwach domowych. Nie podlegają one przyjęciu przez PSZOK, ponieważ punkt ten przeznaczonych jest wyłącznie dla odpadów komunalnych, pochodzących z gospodarstw domowych. Na ich odbiór z gospodarstwa rolnik
musi posiadać odrębną umowę z uprawnionym podmiotem.
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (T. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1852.) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon
powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne. W związku z powyższym, poniżej znajduje się wykaz adresów punktów, w których zbierane
są odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych.

FOLIA ROLNICZA, SZNUREK DO OWIJANIA BALOTÓW, OPONY (odpłatnie):
 HANDEL Piotr Wrycza, ul. Malinowska 18, 83-110 Tczew, tel. +48 58 530 20 61
 Verde Group s. c., ul. Kościerska 9, 83-330 Żukowo, tel. +48 505 514 790, +48 696
452 992
 Eco – Pacz, ul. Zygmunta Wróblewskiego 7F/56, 83-000 Pruszcz Gdański, tel. +48
664 15 99 25 (przyjmuje tylko folię)
 KAR-SUR SUROWCE WTÓRNE, Wielki Konopat 39, 86-100 Świecie, tel. +48
52 525 69 76
 Kolor Złom Jan Kruk, Demlin 39A, 83-250 Skarszewy, +48 509 305 892

 „MITRON” Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Leszek Ossowski, ul.
Cegielnia 3, 83-400 Kościerzyna, tel. 58 686 31 62
 GUMEKO Sp. z o. o, Rożental 35, 83-130 Pelplin, tel. +48 663 141 911