Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Informacja o dofinansowaniu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Gmina Smętowo Graniczne w 2016 r. uzyskała dotację na zadanie pn.:
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Smętowo Graniczne – edycja 2016”

Koszt kwalifikowany WFOŚiGW w Gdańsku – 5691,00 zł.

Dotacja wyniosła 4830,00 zł. Program Priorytetowy NFOŚiGW pn. ”Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

Celem zadania było zebranie, transport i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych zdjętych przed 2016 r. i złożonych na pryzmie w sześciu gospodarstwach domowych z terenu gminy Smętowo Graniczne. Ogółem zutylizowano 16,26 Mg azbestu.