Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Informacja o szkoleniu dla Organizacji Pozarządowych

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na szkolenie organizowane 25 lipca 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na wsparcie działań statutowych organizacji pozarządowych.

W programie szkolenia m.in.:

wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,

zasady korzystania z Funduszy Europejskich oraz obowiązki występujące przy realizacji projektów unijnych,

planowanie projektu, definiowanie jego celów i zadań,

tworzenie harmonogramu oraz budżetu projektu,

planowane konkursy do ogłoszenia dla NGO z PO WER 2014-2020,

zaprezentowanie Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA),

omówienie procedury konkursowej, w tym najczęściej popełniane błędy skutkujące odrzuceniem projektu.

Termin i miejsce szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w poniedziałek 25 lipca 2016 r. w godz. 11:30-18:00 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Malborku przy ul. Kościuszki 54 (budynek Centrum Informacji Turystycznej).

Zgłoszenia:
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do dnia 22 lipca 2016 r. w formie elektronicznej na adres mailowy malbork.pife@pomorskie.eu lub telefonicznie pod numerem 668 530 058.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Informacja zasięgnięta z : Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie http://www.pomorskiewunii.pomorskie.eu/-/szkolenie-w-malborku-perspektywa-2014-2020-wsparcie-dla-organizacji-pozarzadowyc-1