Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Informacja Wójta – azbest

Pragnę poinformować mieszkańców Naszej Gminy, iż istnieje możliwość uzyskania  przez osobę fizyczną lub wspólnotę mieszkaniową dotacji celowej na realizację przedsięwzięć polegających na pokryciu części kosztów związanych z wymianą lub likwidacją pokryć dachowych  zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na  terenie gminy Smętowo Graniczne.

Dotacja może być udzielona wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z usunięciem azbestu z obiektu budowlanego oraz kosztów unieszkodliwiania. Wysokość dotacji może wynieść maksymalnie 50 %  kosztów zadania, jednak  nie więcej niż  2.000 zł.

Regulamin udzielania dotacji celowych na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Smętowo Graniczne oraz  wzór wniosku dostępne są w Urzędzie Gminy w Smętowie Granicznym oraz na stronie internetowej Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie bip.ugsmetowograniczne.pl w zakładce Referaty – Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej – Co i jak załatwić.

Wnioski można składać od 1 stycznia do 15 czerwca każdego roku.