Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Informacja Wójta – wymiana źródeł ciepła

Istnieje możliwość uzyskania  przez osobę fizyczną lub wspólnotę mieszkaniową dotacji ze środków budżetu  gminy Smętowo Graniczne na prace związane z wymianą źródła ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych.
 
Dotacja może być udzielona wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z zakupem i montażem ekologicznego źródła ciepła. Wysokość dotacji może wynieść maksymalnie 30 %  kosztów zadania, jednak  nie więcej niż  2.000 zł.
 
Regulamin udzielania dotacji ze środków budżetu gminy na zadania związane z modernizacją źródeł energii cieplnej stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/250/2018 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 6 czerwca 2018 r. (Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego  z dnia 2.07.2018 r. poz. 2630) dostępny jest w Urzędzie Gminy w Smętowie Granicznym oraz na stronie internetowej Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie bip.ugsmetowograniczne.pl w zakładce ochrona środowiska.

Wnioski  na rok 2020 składamy od dnia 15 czerwca 2020 r.