Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Informacje dot. „Czyste Powietrze”

Punkt konsultacyjno – informacyjny Programu „Czyste Powietrze” w Urzędzie Gminy Smętowo Graniczne

Dnia 25 lutego 2021 r. Gmina Smętowo Graniczne podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dotyczące realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Celem programu „Czyste Powietrze” jest  poprawa jakości  powietrza  oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła  i poprawę efektywności  energetycznej  budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Podpisanie porozumienia umożliwia mieszkańcom gminy złożenie wniosku za pośrednictwem Urzędu Gminy w  Smętowie Granicznym oraz wsparcie wnioskodawców w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie.

Biorąc powyższe pod uwagę, Wójt Gminy Smętowo Graniczne informuje, że 1 kwietnia 2021 r. uruchomiony został punkt konsultacyjno – informacyjny programu „Czyste Powietrze”. Punkt jest czynny w każdy wtorek od godz. 10.00 do 15.00 i środę od godz. 12.00 do 17.00.

Punkt konsultacyjny mieści się w Urzędzie Gminy Smętowo Graniczne, Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej. Osobami odpowiedzialnymi za działania związane z realizacją Programu „Czyste Powietrze” w Gminie  Smętowo Graniczne są:

  1. Monika Garsztka, tel. 58 56 19 033 wew. 13,  

mail: monika.garsztka@smetowograniczne.pl

  • Katarzyna Serocka- Chrzanowska, tel. 58 56 19 033 wew.28,

mail: katarzyna.serocka@smetowograniczne.pl

Szczegółowe informacje na temat programu „Czyste powietrze”  znajdą Państwo na stronie  https://wfos.gdansk.pl/czyste_powietrze_icon

Poziom dofinansowania można wstępnie wyliczyć na stronie programu: https://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/ 

Portal Beneficjenta WFOŚiGW w Gdańsku : https://portalbeneficjenta.wfos.gdansk.pl/