Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w rejonie drogi gminnej ul. Słoneczna i Lipowa

„Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w rejonie drogi gminnej
ul. Słoneczna i Lipowa w Smętowie Granicznym- Etap I”


Na przełomie miesiąca listopada i grudnia 2015r. wykonywane były roboty budowlane związane z budową kolektora kanalizacji deszczowej o długości 62 mb i budowie trzech studni z kręgów żelbetowych na ul. Słonecznej i Lipowej w miejscowości Smętowo Graniczne. Wykonawcą robót budowlanych była firma ENERGOEKO Sp.zo.o. z Tczewa, która w ramach przetargu nieograniczonego przedstawiła najkorzystniejszą ofertę. Nakłady poniesione na realizację zadania wyniosły 29 592,46 zł.

Gmina Smętowo Graniczne w 2016r. planuje realizację drugiego etapu zadania co pozwoli na wybudowanie kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Lipowej z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej przy ul. Starogardzkiej.