Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stara Jania

Droga pomiędzy polami uprawnymi wykonana z płyt jumbo

W dniu 30 września 2016r. zostały zakończone roboty budowlane polegające na  utwardzeniu nawierzchni drogi gminnej płytami Jumbo na odcinku 600 m i szerokości 3,50 m z utwardzeniem poboczy kruszywem łamanym obustronnie o szerokości 0,5 m.
Całkowity koszt zadania wyniósł 161 499,00 zł.

Gmina Smętowo Graniczne na realizację przedmiotowego zadania pozyskała dotację w wysokości 64 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.