Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smętowo Graniczne – centrum

W dniu 15.05.2017 r. w Urzędzie Gminy w Smętowie Granicznym podpisano umowę na wykonanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smętowo Graniczne – Centrum”. Firmą wykonującą prace jest przedsiębiorstwo ELEKTRO-CAL Sp. z o.o. z Zajączkowa. Dnia 22.05.2017 r. inwestor przekazał plac budowy pod realizację ww. zadania.

Gmina Smętowo Graniczne
 realizuje  projekt
 
„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ MIEJSCOWOŚCI SMĘTOWO
GRANICZNE – CENTRUM”
Operacja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 11 Środowisko Działanie 11.3 Gospodarka wodno – ściekowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Celem projektu jest  zwiększenie dostępności zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej i spełnienie zobowiązań akcesyjnych w zakresie oczyszczania ścieków w aglomeracjach od 2 tys. do 10 tys. RLM.
Dofinansowanie projektu z UE:   2 403 376,09 zł
Wartość ogółem: 3 185 936,69 zł
                       Termin do 30 kwietnia 2018 r.