Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Budowa placu zabaw w miejscowości Lalkowy i Rynkówka

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Gmina Smętowo Graniczne w grudniu 2018r. zakończyła realizację zadania pn „Budowa placu zabaw w miejscowości Lalkowy i Rynkówka” polegającego na budowie placu zabaw w miejscowości Lalkowy, który został wyposażony w boisko do koszykówki, urządzenia do ćwiczeń zewnętrznych – NORDIC WALKING i PODWÓJNE WYCISKANIE SIEDZĄC, stojak na rowery, kosze na śmieci, ławki oraz oświetlenie solarne Led. Zadanie również obejmowało budowę placu zabaw w miejscowości Rynkówka, który został wyposażony w boisko do koszykówki, zestaw sprawnościowy, urządzenia do ćwiczeń zewnętrznych – NORDIC WALKING i MASAŻER PLECÓW, stojak na rowery, kosze na śmieci oraz oświetlenie solarne LED. Teren wokół placów został ogrodzony oraz zagospodarowany pasem zieleni z nasadzeniami krzewów ozdobnych.

Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Smętowo Graniczne otrzymała dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 na podstawie konkursu ogłoszonego przez LGD „Chata Kociewia”.

Łączna wartość zadania: 145 887,00 zł
Kwota dofinansowania: 92 827,00 zł