Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stara Jania – Etap III

W ramach zadania zrealizowano:

  • wykonanie nawierzchni z płyt typu JUMBO o długości 600 mbi szerokości 3,5 m
  • utwardzenie poboczy z tłucznia o szerokości 0,5 m 

Łączna wartość zadania : 230 000,00 zł
Kwota dotacji z budżetu Województwa Pomorskiego: 73 830,00 zł