Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Lipiec 2018: Przebudowa dróg gminnych

W miesiącu lipcu rozpoczęły się prace związane z modernizacją nawierzchni dróg gminnych w ramach zadania pn.: „Przebudowa Dróg Gminnych”, które podzielone jest na trzy części:

a) Przebudowa drogi gminnej nr 245033G w miejscowości Smętówko dz. nr  57 – etap II
W ramach zadania zostanie wykonana modernizacja nawierzchni drogi płytami Yombo na odcinku 160 mb o szerokości 3,5m oraz utwardzenie pobocza kruszywem łamanym obustronnie na szerokości 0,5 m. Koszt zadania wynosi 59 312,85 zł. Wykonawcą inwestycji jest Firma Roboty Ziemne i Elektryczne Eugeniusz Ufniarz z Luchowa.
 
b) Przebudowa drogi gminnej nr 245015G w miejscowości Luchowo
W ramach zadania zostanie wykonana modernizacja nawierzchni drogi płytami Yombo na odcinku 160 mb o szerokości 4,5 m oraz utwardzenie pobocza kruszywem łamanym obustronnie na szerokości 0,5 m. Koszt zadania wynosi 79 923,50 zł. Wykonawcą inwestycji jest Firma Roboty Ziemne i Elektryczne Eugeniusz Ufniarz z Luchowa.
 
c) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kopytkowo dz. nr 92
Zakres zadania obejmuje budowę ciągu pieszo jezdnego składającego się z pasa drogowego o szerokości 3,0 m i długości 150 m utwardzonego kostką betonową gr. 8 cm, chodnika o szerokości 1,50 m  o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm. Koszt zadania wynosi 154 999,15 zł. Wykonawcą inwestycji jest Firma Roboty Ziemne i Drogowe Andrzej Tworek z Borzechowa