Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Przebudowa drogi gminnej nr 245015G w miejscowości Kopytkowo

Ciąg pieszo-jezdny. Ciąg pieszy wykonany z czerwonej kostki brukowej, ciąg jezdny z szarej kostki brukowej

Budowa ciągu pieszo jezdnego o długości 150 mbi szerokości 3 m utwardzonego kostką betonową oraz chodnika o szerokości 1,5 m

Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej o długości 19,5 m wraz z wpustami deszczowymi i studzienką

Łączna wartość zadania: 154 999,15 zł