Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Doposażenie obiektów niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w Gminie Smętowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Pałac eklektyczny w Kopytkowie zimą - śnieg i oszronione drzewa

W ramach zadania doposażono świetlicę w Bobrowcu w stoły konferencyjne składane; Gminnej Biblioteki Publicznej w Smętowie Granicznym Filia Kopytkowo w odtwarzacz Wieżę CD i stoły konferencyjne składane, doposażono Centrum Historyczno – Edukacyjne we Frący w nagłośnienie konferencyjne oraz GOKSiR-u w rzutnik multimedialny do zamontowania na stałe w pomieszczeniu, ekran elektrycznie sterowany, nagłośnienie konferencyjne i przenośny automatyczny defibrylator AED do zamontowania w szafce na zewnątrz budynku. Aktualnie trwają prace remontowe świetlicy wiejskiej w miejscowości Smętówko, które dobiegają końca. Dodatkowo Świetlica zostanie doposażona w krzesła tapicerowane w ilości 20 szt.

Gmina Smętowo Graniczne na realizację przedmiotowego zadania otrzymała dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność „ objętego PROW na lata 2014-2020 w związku z konkursem ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania „Chata Kociewia”.

Łączna wartość robót i zakupu sprzętu wyniosła: 42 868,69 zł
Kwota dofinansowania: 27 430,63 zł