Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Smętowo Graniczne – Smętówko – Kopytkowo

„Przebudowa drogi gminnej na odcinku Smętowo Graniczne – Smętówko – Kopytkowo wraz z budową ciągów pieszo – rowerowych”

Droga Smętowo - Kopytkowo, o której mowa w tekście strony zabezpieczona słupkami i znakami ostrzegawczymi


 Inwestycja w celu sprawnej realizacji została podzielona na dwie części.
 
Zakres robót obejmuje:
Część 1 – „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Smętowo Graniczne – Smętówko – Kopytkowo wraz z budową ciągów pieszo rowerowych”  przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworcową (droga wojewódzka nr 259) przez skrzyżowanie z obwodnicą Smętowa Granicznego (droga wojewódzka nr 231) w kierunku miejscowości Kopytkowo do zjazdu na drogę gminną działka nr 51/18 w miejscowości Kopytkowo.
Przedmiot zamówienia obejmuje również nasadzeniem 87 drzew gatunku lipa drobnolistna o wysokości nie mniejszej jak 1,50 m i obwodzie pnia na wysokości 100 cm nie mniejszym jak 12 cm zgodnie z dokumentacją projektową oraz dołączonymi do niej decyzjami i zezwoleniami.
Termin wykonania do dnia 30 sierpnia 2019r.
 
Wartość zadania: 5 924 306,99 zł
Część 2 – „Usunięcie drzew dla przebudowy drogi gminnej na odcinku Smętowo Graniczne- Smętówko- Kopytkowo wraz z budową ciągów pieszo – rowerowych” – przedmiotem zamówienia była wycinka 53 szt. drzew, karczowanie drzew wraz z zasypaniem dołów po karczowaniu, wywozem pozyskanego drewna w wyznaczone miejsce przez Zamawiającego w obrębie 5km, uporządkowanie terenu po wycince.
Drzewo po wycince stanowi własność Zamawiającego. Przed przystąpieniem do wycinki dokonano oględzin wskazanych drzew pod kątem występowania w ich obrębie i siedlisk (grzyby zlichenizowane – porosty) i gatunków ( entomofauna ) stanowiących ochrony prawnej. Zadanie zostało wykonane w terminie od dnia 9 stycznia 2019r.  do dnia 22 lutego 2019r.
 
Wartość zadania: 55 647,72 zł
 
Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.