Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Starogardzka oficjalnie otwarta

„Przebudowa drogi gminnej na odcinku Smętowo Graniczne – Smętówko – Kopytkowo wraz z budową ciągów pieszo – rowerowych”

Ciąg samochodów jadących po nowej nawierzchni asfaltowej ulicy Starogardzkiej

W miesiącu wrześniu br. zakończyły się prace budowlane związane z realizacją przedmiotowego zadania. Zakres wykonanych robót obejmuje:

  • ciąg pieszo rowerowy na odcinku Smętowo Graniczne – Smętówko – Kopytkowo;
  • modernizację skrzyżowania z drogą wojewódzką;
  • wykonanie oświetlenia LED na odcinku Smętowo Graniczne – Smętówko – Kopytkowo;
  • wykonanie skrzyżowania wyniesionego w porozumieniu z Zarządem Powiatu Starogardzkiego w miejscowości Kopytkowo;
  • wykonanie odwodnienia;
  • wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku 2,99 km;
  • nasadzenie drzew oraz wykonanie wszystkich prac towarzyszących.

Łączna wartość robót wyniosła 6 034 306,99zł.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości 2 046 316 zł.